Інформація щодо перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно-безпечну систему
Діюча законодавча база

Діяльність з перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему здійснюється відповідно до вимог:

РЕАЛІЗОВАНІ ЗАХОДИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО СТАНУ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

За період існування об'єкта «Укриття» виконано значний обсяг робіт, спрямованих на підвищення надійності його конструкцій і систем, забезпечення радіаційної та ядерної безпеки. Найбільш системного і масштабного характеру ці роботи набули в рамках міжнародного проекту «План здійснення заходів на об'єкті «Укриття» (ПЗУ), що був розроблений при взаємодії Комісії Європейського Співтовариства, України, США і груп міжнародних експертів.

Зокрема, у 2004 - 2008 рр. було виконано роботи зі стабілізації будівельних конструкцій. Реалізовані стабілізаційні заходи забезпечують прийнятний рівень безпеки об'єкта «Укриття», протягом 15-річного терміну експлуатації стабілізованих конструкцій (до кінця 2023 р.). Проблема нестабільних конструкцій повинна вирішуватись шляхом їх демонтажу всередині НБК.

ЗАГРОЗИ ВСЕРЕДИНІ ОБ'ЄКТА «УКРИТТЯ»
 • Скупчення ПВМ, що утворилися внаслідок запроектної аварії на 4-му енергоблоці, є і будуть впродовж багатьох років залишатися головним джерелом небезпеки для персоналу, населення і довкілля. За своїм станом і складом ПВМ є довгоіснуючими радіоактивними відходами.
 • Деякі скупчення ПВМ можуть бути ядерно небезпечними.
 • Неконтрольований стан ПВМ всередині об'єкта «Укриття».
 • Спонтанне руйнування поверхні лавоподібних ПВМ з утворенням високоактивного пилу.

Зважаючи на наявність в об’єкті «Укриття» 129 тепловиділяючих збірок відпрацьованого палива, 48 тепловиділяючих збірок свіжого палива і не менше 95% зруйнованого палива в складі ПВМ у не визначеному стані, що на цей час містять ~ 10 16 Бк довгоіснуючих альфа-випромінюючих радіонуклідів, питання подальших дій з перетворення об’єкта «Укриття» потребує виваженого підходу.

Завдання на найближчий період

 • Захист персоналу, населення і довкілля від впливу джерел ядерної та радіаційної небезпеки, пов’язаних з існуванням об’єкта «Укриття».
 • Створення умов для здійснення практичної діяльності з перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, зокрема для вилучення залишків ядерного палива і паливовмісних матеріалів (ПВМ), виконання робіт з демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття» та поводження з радіоактивними відходами.
 • Створення НБК є надзвичайно важливими, але не остаточними етапами на шляху перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.
ВИКЛИКИ ПОВ'ЯЗАНІ З ПЕРЕТВОРЕННЯМ ОБ'ЄКТА «УКРИТТЯ» НА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНУ СИСТЕМУ
 • Визначення кінцевого стану об'єкта «Укриття» й досі залишається відкритим та допускає різні трактування, що дає змогу розглядати різні сценарії перетворення об'єкта «Укриття» за умови вичерпного їх обґрунтування.
 • Вибір курсу подальших дій щодо перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.
 • Фінансування заходів з перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.
 • Визначення критеріїв переведення паливовмісних матеріалів у контрольований стан
Фактори, які треба враховувати у процесі вирішення проблем
 • Наявність НБК з гарантованим терміном експлуатації 100 років, оснащеного системою основних кранів та іншими технологічними системами, які можуть використовуватися як при поточній експлуатації НБК, так і для проведення робіт із вилучення ПВМ і подальшого поводження з ними.
 • Об’єкт «Укриття» розміщується в зоні спеціального промислового використання, що є постійно непридатною для проживання.
 • Діяльність з перетворення об’єкта «Укриття» є надзвичайно складною і затратною.
Телефон

+38 (044) 594-82-40
+38 (044) 594-82-47
+38 (044) 594-94-62

Запит на додаткову інформацію